برنامه سيصد و هشتاد و نهم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [31:46 min, 7.27 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [31:45 min, 5.45 MB]
عناوين اين برنامه:
یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم [فرهاد] [11:25 min, 1.96 MB]
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*