برنامه سيصد و هفتاد و چهارم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [28:19 min, 6.48 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [28:19 min, 4.86 MB]
عناوين اين برنامه:
مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی [پرستو] [27:11 min, 6.22 MB]
دراین برنامه رادیویی دکتر چمن رخ به مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی برروی روح و روان می پردازد.

برنامه سيصد و هفتاد و سوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [24:15 min, 5.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [24:14 min, 4.16 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
در این مصاحبه دکتر پرستو چمن رخ درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی صحبت می کند.

برنامه سيصد و هفتاد و دوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [22:59 min, 5.26 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [23:01 min, 3.95 MB]
عناوين اين برنامه:
جنسیت و جنس گونگی [نسیم] [21:47 min, 3.74 MB]
برنامه سيصد و هفتاد و يكم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [6:46 min, 1.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [6:49 min, 1.17 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتادم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [42:57 min, 9.83 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [42:59 min, 7.38 MB]
عناوين اين برنامه:
شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی درمرکزفرهنگی پارس [زهره] [41:33 min, 9.51 MB]
بتازگی مرکز فرهنگی پارس میزبان شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی بود. در ابتدای این مراسم آقای آریا مدیر این مرکز درباره تاریخچه و اهداف مرکز فرهنگی پارس صحبت کردند و به حاضرین خیر مقدم گفتند. در ادامه تعدادی از شاعران و محققین زبان فارسی و انگلیسی اشعار خود را خوانده و در مورد آنها توضیحاتی دادند. این برنامه بخش اول این مراسم است.

برنامه سيصد و شصت و نهم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [19:11 min, 4.39 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [19:10 min, 3.29 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و شصت و هشتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [27:39 min, 6.33 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [27:40 min, 4.75 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (1) - مصاحبه با دکترچمن رخ [پرستو] [26:05 min, 5.97 MB]
دکتر چمن رخ در این برنامه به توضیح تاریخچه، استفاده و مزایا و معایب محصولات غذایی دست ورزی شده ژنتیکی می پردازد.

برنامه سيصد و شصت و هفتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [11:29 min, 2.63 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [11:29 min, 1.97 MB]
عناوين اين برنامه:
رازهای موفقیت (2) – علی اسدی [پرستو] [10:21 min, 2.37 MB]
هدف برنامه های رازهای موفقیت آگاهی رساندن و آموزش تکنیکهای گوناگون برای موفق شدن در کار و تجارت می باشد.