كلامك يازدهم

ارزش ميراث گذشته [افشين] [10:46 min, 1.31 MB]
كلامك دهم

برنامه سيصد و بيست و ششم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا برای اتصال پرسرعت) ( mp3 ) [12:00 min, 2.06 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين برای اتصال مودم) ( zip | mp3 ) [11:58 min, 1.37 MB]
عناوين اين برنامه:
مغز انسان، تجربیات، و ذهنیت [نرگس] [11:01 min, 1.89 MB]
مغز انسان حتی از طفولیت قادر است که تجربیات تکراری را به ذهنیت تبدیل کند. این برنامه برگرفته از یاداشت دکتر نهضت فرنودی، روانشناس، در این باره است.

برنامه سيصد و بيست و پنجم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا برای اتصال پرسرعت) ( mp3 ) [28:54 min, 4.96 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين برای اتصال مودم) ( zip | mp3 ) [28:50 min, 3.3 MB]
عناوين اين برنامه:
فروغ فرخزاد - از آغاز تا پایان [آرش] [27:26 min, 4.71 MB]
این برنامه به زندگی و شعر فروغ فرخزاد می پردازد. شاعرى كه نکات مثبت و منفی ​زمانه اش را مى سرايد.

كلامك نهم

كلامك هشتم

كلامك هفتم

برنامه سيصد و بيست و چهارم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا برای اتصال پرسرعت) ( mp3 ) [16:40 min, 2.86 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين برای اتصال مودم) ( zip | mp3 ) [16:41 min, 1.91 MB]
عناوين اين برنامه:
آيا گوگل ميتواند مرگ را حل كند؟ [نرگس] [15:12 min, 2.61 MB]
اين برنامه چكيده اى از مقاله اى است كه در 30 سپتامبر سال 2013 در مجله تايمز، با عنوان "آيا گوگل ميتواند مرگ را حل كند"، به چاپ رسيده است.