برنامه سيصد و بيست و ششم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا برای اتصال پرسرعت) ( mp3 ) [12:00 min, 2.06 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين برای اتصال مودم) ( zip | mp3 ) [11:58 min, 1.37 MB]
عناوين اين برنامه:
مغز انسان، تجربیات، و ذهنیت [نرگس] [11:01 min, 1.89 MB]


مغز انسان حتی از طفولیت قادر است که تجربیات تکراری را به ذهنیت تبدیل کند. این برنامه برگرفته از یاداشت دکتر نهضت فرنودی، روانشناس، در این باره است.

برنامه سيصد و بيست و پنجم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا برای اتصال پرسرعت) ( mp3 ) [28:54 min, 4.96 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين برای اتصال مودم) ( zip | mp3 ) [28:50 min, 3.3 MB]
عناوين اين برنامه:
فروغ فرخزاد - از آغاز تا پایان [آرش] [27:26 min, 4.71 MB]


این برنامه به زندگی و شعر فروغ فرخزاد می پردازد. شاعرى كه نکات مثبت و منفی ​زمانه اش را مى سرايد.

كلامك نهم

كلامك هشتم

كلامك هفتم

برنامه سيصد و بيست و چهارم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا برای اتصال پرسرعت) ( mp3 ) [16:40 min, 2.86 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين برای اتصال مودم) ( zip | mp3 ) [16:41 min, 1.91 MB]
عناوين اين برنامه:
آيا گوگل ميتواند مرگ را حل كند؟ [نرگس] [15:12 min, 2.61 MB]


اين برنامه چكيده اى از مقاله اى است كه در 30 سپتامبر سال 2013 در مجله تايمز، با عنوان "آيا گوگل ميتواند مرگ را حل كند"، به چاپ رسيده است.

كلامك ششم

كلامك پنجم