برنامه سيصد و هفتاد و ششم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [16:26 min, 3.76 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [16:26 min, 2.82 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتاد و پنجم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [11:22 min, 2.6 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [11:22 min, 1.95 MB]
عناوين اين برنامه:
لودر - داستانی از فاطمه زارعی [كياوش] [10:06 min, 2.31 MB]
فاطمه زارعی درباره کتاب جدیدش "لودر" این چنین می نویسد: لودر را قبلا در قالب داستان کوتاه نوشته ام ولی از دستش خلاص نشده بودم. آن مرد فلجی که در چشم بقیه آدم های داستان شیئ به حساب می آمد با من حرف می زد و می گفت که آدم است. کاشف به عمل آمد زن بدبختی که شوهرش را از دست داده بود و من فکر می کردم بدبخت است که اجازه ندارد بدون مرد از خانه برود بیرون خیلی هم احساس خوشبختی می کند. باید تا هیجان این اسرار در من هست آن را برای شما هم روشن کنم و بنویسم اش. من هم زدم زیر روال کار. برای پیش آمدن یک موقعیت مناسب صبر نمی کنم. مناسبترین وقت همین الان است. می زایم می گذارم دم در خانه تک تک شما دوستان تا بزرگ اش کنید. حمایت کسانی که قبل از نوشتن یک کتاب به نویسنده کمک می کنند به مراتب موثرتر است از حمایت دوستانی که بعد از تولید کتاب آن را می خرند.

برنامه سيصد و هفتاد و چهارم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [28:19 min, 6.48 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [28:19 min, 4.86 MB]
عناوين اين برنامه:
مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی [پرستو] [27:11 min, 6.22 MB]
دراین برنامه رادیویی دکتر چمن رخ به مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی برروی روح و روان می پردازد.

برنامه سيصد و هفتاد و سوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [24:15 min, 5.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [24:14 min, 4.16 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
در این مصاحبه دکتر پرستو چمن رخ درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی صحبت می کند.

برنامه سيصد و هفتاد و دوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [22:59 min, 5.26 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [23:01 min, 3.95 MB]
عناوين اين برنامه:
جنسیت و جنس گونگی [نسیم] [21:47 min, 3.74 MB]
برنامه سيصد و هفتاد و يكم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [6:46 min, 1.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [6:49 min, 1.17 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتادم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [42:57 min, 9.83 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [42:59 min, 7.38 MB]
عناوين اين برنامه:
شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی درمرکزفرهنگی پارس [زهره] [41:33 min, 9.51 MB]
بتازگی مرکز فرهنگی پارس میزبان شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی بود. در ابتدای این مراسم آقای آریا مدیر این مرکز درباره تاریخچه و اهداف مرکز فرهنگی پارس صحبت کردند و به حاضرین خیر مقدم گفتند. در ادامه تعدادی از شاعران و محققین زبان فارسی و انگلیسی اشعار خود را خوانده و در مورد آنها توضیحاتی دادند. این برنامه بخش اول این مراسم است.

برنامه سيصد و شصت و نهم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [19:11 min, 4.39 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [19:10 min, 3.29 MB]
عناوين اين برنامه: