برنامه سيصد و هشتاد و پنجم

شب شعر مركز پارس – ملک الشعرای بهار [زهره] [23:54 min, 5.47 MB]
این برنامه به یکی دیگر از برنامه های شب شعر مرکز پارس اختصاص دارد. این برنامه به معرفی بخشی از اشعار ملک الشعرای بهار می پردازد. امیداوریم که از برنامه تهیه شده لذت ببرید.

One response to “برنامه سيصد و هشتاد و پنجم

  1. خانم زهره
    انتخاب شما بسیار پرمغز و بهجا بود
    از شما متشکرم
    خیلی لذت بردم و استفاده کردم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*