برنامه سيصد و شصت و ششم

خشونت خانگی - مصاحبه ای با دکتر دانش فروغی [پرستو] [23:22 min, 5.35 MB]
دكتر دانش فروغی، دارای دو بورد تخصصی در روانشناسی بالینی و روابط خانوادگی و کودکان از دانشگاه پطرزبورگ (پنسیلوانیا) آمریکاست. او چرمن هییت امنای انجمن روانشناسان ایرانی می باشد، که در تلویزیون کانال یک، برنامه هفتگی روانشناسی علمی، تحت عنوان صدفهای ساحل، با همکاری اعضای انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا اجرا می کنند. این برنامه، درباره مسایل زناشویی، روابط خانوادگی، تجزیه و تحلیل دشواریهای فرد با خود و جامعه بحث می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*