فهرست كتابهاى گويا براى بزرگسالان RSS
همه مردان شاه [فرنگيس - افشين]
هدف [عباس]
كچل كفتر باز [نرگس]
معلم من [پريسا]
زندگى سگى [پريسا]
تهران 2006 [پريسا]
اتوبوس [پريسا]
خسته از بازى [پريسا]
عادت [نرگس]
آبجى خانم [نرگس]
ماهى سياه كوچولو [نرگس]
آب زندگى [نرگس]
بيست و چهار ساعت در خواب و بيدارى [نرگس]
چكمه [نرگس]
فارسی شكر است [نرگس]
داستانهای كوتاه جلال آل احمد [نرگس - آنوشا]

فهرست كتابهاى گويا براى كودكان RSS
کلاغ دانا ( کلیله و دمنه) [ب، ج] [ليلا]
اشک تمساح (مثنوی مولوی) [ب، ج] [ليلا]
عجب اشتباهی (مثنوی مولوی) [ب، ج] [ليلا]
راز پنهان (مثنوی مولوی) [ب، ج] [ليلا]
الاغ خاکستری (بوستان سعدی) [ب، ج] [ليلا]
من مى توانم [الف] [ليلا]
قصه غازها [الف، ب] [ليلا]
خواب عجیب [ب] [ليلا]
پف پفوی خوابالو [الف، ب] [ليلا]
ملکه خودخواه [ب، ج] [ليلا]
جوانمردی (مثنوی مولوی) [ب، ج] [ليلا]
کره اسب و رودخانه [الف، ب] [ليلا]
تدبیر شغال [ب، ج] [ليلا]
دست بالای دست بسیار است [الف، ب، ج] [ليلا]
لاک پشت بی وفا [ج] [ليلا]
جغد و دارکوب [ب] [ليلا]