برنامه سيصد و هفتاد و هشتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [16:15 min, 3.72 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [16:15 min, 2.79 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتاد و هفتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [5:12 min, 1.19 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [5:15 min, 0.9 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتاد و ششم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [16:26 min, 3.76 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [16:26 min, 2.82 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتاد و پنجم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [11:22 min, 2.6 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [11:22 min, 1.95 MB]
عناوين اين برنامه:
لودر - داستانی از فاطمه زارعی [كياوش] [10:06 min, 2.31 MB]
فاطمه زارعی درباره کتاب جدیدش "لودر" این چنین می نویسد: لودر را قبلا در قالب داستان کوتاه نوشته ام ولی از دستش خلاص نشده بودم. آن مرد فلجی که در چشم بقیه آدم های داستان شیئ به حساب می آمد با من حرف می زد و می گفت که آدم است. کاشف به عمل آمد زن بدبختی که شوهرش را از دست داده بود و من فکر می کردم بدبخت است که اجازه ندارد بدون مرد از خانه برود بیرون خیلی هم احساس خوشبختی می کند. باید تا هیجان این اسرار در من هست آن را برای شما هم روشن کنم و بنویسم اش. من هم زدم زیر روال کار. برای پیش آمدن یک موقعیت مناسب صبر نمی کنم. مناسبترین وقت همین الان است. می زایم می گذارم دم در خانه تک تک شما دوستان تا بزرگ اش کنید. حمایت کسانی که قبل از نوشتن یک کتاب به نویسنده کمک می کنند به مراتب موثرتر است از حمایت دوستانی که بعد از تولید کتاب آن را می خرند.

برنامه سيصد و هفتاد و چهارم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [28:19 min, 6.48 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [28:19 min, 4.86 MB]
عناوين اين برنامه:
مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی [پرستو] [27:11 min, 6.22 MB]
دراین برنامه رادیویی دکتر چمن رخ به مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی برروی روح و روان می پردازد.

برنامه سيصد و هفتاد و سوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [24:15 min, 5.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [24:14 min, 4.16 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
در این مصاحبه دکتر پرستو چمن رخ درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی صحبت می کند.

برنامه سيصد و هفتاد و دوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [22:59 min, 5.26 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [23:01 min, 3.95 MB]
عناوين اين برنامه:
از برنامه های گذشته: جنسیت و جنس گونگی [نسيم] [21:47 min, 3.74 MB]
برنامه سيصد و هفتاد و يكم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [6:46 min, 1.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [6:49 min, 1.17 MB]
عناوين اين برنامه: