برنامه سيصد و هفتاد و سوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [24:15 min, 5.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [24:14 min, 4.16 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
در این مصاحبه دکتر پرستو چمن رخ درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی صحبت می کند.

برنامه سيصد و هفتاد و دوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [22:59 min, 5.26 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [23:01 min, 3.95 MB]
عناوين اين برنامه:
از برنامه های گذشته: جنسیت و جنس گونگی [نسيم] [21:47 min, 3.74 MB]
برنامه سيصد و هفتاد و يكم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [6:46 min, 1.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [6:49 min, 1.17 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتادم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [42:57 min, 9.83 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [42:59 min, 7.38 MB]
عناوين اين برنامه:
شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی درمرکزفرهنگی پارس [زهره] [41:33 min, 9.51 MB]
بتازگی مرکز فرهنگی پارس میزبان شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی بود. در ابتدای این مراسم آقای آریا مدیر این مرکز درباره تاریخچه و اهداف مرکز فرهنگی پارس صحبت کردند و به حاضرین خیر مقدم گفتند. در ادامه تعدادی از شاعران و محققین زبان فارسی و انگلیسی اشعار خود را خوانده و در مورد آنها توضیحاتی دادند. این برنامه بخش اول این مراسم است.

برنامه سيصد و شصت و نهم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [19:11 min, 4.39 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [19:10 min, 3.29 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و شصت و هشتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [27:39 min, 6.33 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [27:40 min, 4.75 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (1) - مصاحبه با دکترچمن رخ [پرستو] [26:05 min, 5.97 MB]
دکتر چمن رخ در این برنامه به توضیح تاریخچه، استفاده و مزایا و معایب محصولات غذایی دست ورزی شده ژنتیکی می پردازد.

برنامه سيصد و شصت و هفتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [11:29 min, 2.63 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [11:29 min, 1.97 MB]
عناوين اين برنامه:
رازهای موفقیت (2) – علی اسدی [پرستو] [10:21 min, 2.37 MB]
هدف برنامه های رازهای موفقیت آگاهی رساندن و آموزش تکنیکهای گوناگون برای موفق شدن در کار و تجارت می باشد.

برنامه سيصد و شصت و ششم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [24:28 min, 5.6 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [24:28 min, 4.2 MB]
عناوين اين برنامه:
خشونت خانگی - مصاحبه ای با دکتر دانش فروغی [پرستو] [23:22 min, 5.35 MB]
دكتر دانش فروغی، دارای دو بورد تخصصی در روانشناسی بالینی و روابط خانوادگی و کودکان از دانشگاه پطرزبورگ (پنسیلوانیا) آمریکاست. او چرمن هییت امنای انجمن روانشناسان ایرانی می باشد، که در تلویزیون کانال یک، برنامه هفتگی روانشناسی علمی، تحت عنوان صدفهای ساحل، با همکاری اعضای انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا اجرا می کنند. این برنامه، درباره مسایل زناشویی، روابط خانوادگی، تجزیه و تحلیل دشواریهای فرد با خود و جامعه بحث می کند.