برنامه سيصد و هشتاد و چهارم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [19:29 min, 4.46 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [19:27 min, 3.34 MB]
عناوين اين برنامه:
کتاب قلعه حیوانات- فصل اول [مجتبی] [18:24 min, 4.21 MB]
کتاب مزرعه حیوانات نوشته جرج ارول، فصل اول. فصل های بعد بصورت هفتگی پست خواهد شد.

برنامه سيصد و هشتاد و سوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [12:19 min, 2.82 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [12:17 min, 2.11 MB]
عناوين اين برنامه:
داستان یک عشق (4) - اجرا مجتبی اکبری [مجتبی] [13:22 min, 3.06 MB]
این برنامه مجموعه ای از سه نوشته کوتاه با اجراى مجتبی اکبری می باشد.

برنامه سيصد و هشتاد و دوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [46:08 min, 10.56 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [46:08 min, 7.92 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هشتاد و يكم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [13:35 min, 3.11 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [13:34 min, 2.33 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هشتادم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [18:50 min, 4.31 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [18:49 min, 3.23 MB]
عناوين اين برنامه:
تغذيه سالم - دکتر حسین احمدی [پرستو] [17:34 min, 4.02 MB]
جواني هستم ٨٨ ساله بدون استفاده از دارو و ويتامين هاي ساخته شده و بدون جراحي شاداب به زندگي ادامه مي دهم، در اين راه با من همراه شويد تا شما را به سرچشمه آب حيات برسانم. دكتر حسين احمدي

برنامه سيصد و هفتاد و نهم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [19:08 min, 4.38 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [19:10 min, 3.29 MB]
عناوين اين برنامه:
داستان یک عشق (2) - اجرا مجتبی اکبری [مجتبی] [17:36 min, 4.03 MB]
این برنامه مجموعه ای از سه نوشته کوتاه با اجراى مجتبی اکبری می باشد.

برنامه سيصد و هفتاد و هشتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [16:15 min, 3.72 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [16:15 min, 2.79 MB]
عناوين اين برنامه:

برنامه سيصد و هفتاد و هفتم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [5:12 min, 1.19 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [5:15 min, 0.9 MB]
عناوين اين برنامه: