برنامه سيصد و هشتاد و ششم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [15:20 min, 3.51 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [15:19 min, 2.63 MB]
عناوين اين برنامه:
کتاب قلعه حیوانات- فصل سوم [مجتبی] [14:30 min, 3.32 MB]
کتاب مزرعه حیوانات نوشته جرج ارول، فصل سوم. فصل های بعد بصورت هفتگی پست خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*