برنامه سيصد و هفتاد و چهارم

مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی [پرستو] [27:11 min, 6.22 MB]
دراین برنامه رادیویی دکتر چمن رخ به مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی برروی روح و روان می پردازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*