برنامه سيصد و هفتاد و سوم

فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت بالا) ( mp3 ) [24:15 min, 5.55 MB]
فايل صوتی كامل برنامه (كيفيت پايين) ( zip | mp3 ) [24:14 min, 4.16 MB]
عناوين اين برنامه:
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
در این مصاحبه دکتر پرستو چمن رخ درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی صحبت می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*