فهرست برنامه هاى پرستو RSS
در پس پرده خواب [پرستو] [11:40 min, 2.67 MB]
تغذيه سالم - دکتر حسین احمدی [پرستو] [17:34 min, 4.02 MB]
مضرات استفاده از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی [پرستو] [27:11 min, 6.22 MB]
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (2) - مصاحبه با دکترچمن رخ [پرستو] [17:39 min, 4.04 MB]
محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (1) - مصاحبه با دکترچمن رخ [پرستو] [26:05 min, 5.97 MB]
رازهای موفقیت (2) – علی اسدی [پرستو] [10:21 min, 2.37 MB]
خشونت خانگی - مصاحبه ای با دکتر دانش فروغی [پرستو] [23:22 min, 5.35 MB]
رازهای موفقیت – علی اسدی [پرستو] [7:36 min, 1.74 MB]
آشنایی با پروژه تاریخ بزرگ – دکتر امیر کولینی [پرستو] [14:38 min, 3.35 MB]
کنسرت گروه موسیقی چکاوک – مصاحبه با استاد نادر مجد [پرستو] [9:47 min, 2.24 MB]
اشعاری از حسین آزادگان (2) – پرواز این نبود [پرستو] [15:38 min, 3.58 MB]
اشعاری از حسین آزادگان – مردمک جان [پرستو] [11:14 min, 2.57 MB]
مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی [پرستو] [12:24 min, 2.84 MB]
مصاحبه با خانم زهره رضازاده ریاست کلوپ یونسکو [پرستو] [16:28 min, 3.77 MB]
مصاحبه با خانم شهره عاصمی در خصوص تاتر و فستيوال نوروزی در منطقه واشنگتن دی سی
    [پرستو] [26:50 min, 6.14 MB]
نوروز و رسم و سنت های نوروزی [پرستو] [12:06 min, 2.77 MB]

مجرى
برنامه سيصد و بيست و هشتم [افشين - پرستو] [40:07 min, 16.07 MB]