فهرست برنامه هاى نرگس RSS
مغز انسان، تجربیات، و ذهنیت [نرگس] [11:01 min, 1.89 MB]
آيا گوگل ميتواند مرگ را حل كند؟ [نرگس] [15:12 min, 2.61 MB]
آژير قرمز: آزمايش هاى خونى جديد [نرگس] [8:20 min, 1.43 MB]
بزرگداشت يلداى 2012 [نرگس - فرهاد] [16:22 min, 2.81 MB]
سايه شكاف تاريك [نرگس] [10:12 min, 1.75 MB]
بزرگداشت پروفسور رضا توسط گروه فرهنگى دماوند [نرگس] [19:20 min, 3.32 MB]
پند ويلسون به دانشمندان جوان [نرگس] [18:14 min, 3.13 MB]
كهولت چشم و سلامت [نرگس] [13:20 min, 2.29 MB]
از سرعت نهايى ذرات تا ماه هاى سياره مشترى [نرگس] [15:40 min, 2.69 MB]
علم شهروندى [نرگس] [16:54 min, 2.9 MB]
فوايد قدردانى [نرگس] [15:19 min, 2.63 MB]
چند خبر علمى [نرگس] [15:37 min, 2.68 MB]
زمين، تنها خانه ما [نرگس] [19:59 min, 3.43 MB]
چند خبر علمى از دنياى ستاره شناسى و هوا - فضا [نرگس] [31:03 min, 5.33 MB]
علم، شعر هستى - بخش 8 [نرگس] [19:34 min, 3.36 MB]
علم، شعر هستى - بخش 7 [نرگس] [19:03 min, 3.27 MB]
ارتباط موثر [نرگس] [28:19 min, 4.86 MB]
معرفى سمفونى علم [نرگس] [10:19 min, 1.77 MB]
ايده هايى كه ارزش پخش شدن دارند - معرفى TED [نرگس] [20:27 min, 3.51 MB]
آشنايى با برخى از همكاران جديد راديو [نرگس] [16:19 min, 2.8 MB]
معرفى يك كتاب: سه قانون كار آيى، دوباره نوشتن آينده سازمان شما و زندگى شما [نرگس] [19:45 min, 3.39 MB]
خرد نامه ارسطو- شعرى از نظامى گنجوى [نرگس] [7:06 min, 1.22 MB]
به طور قابل پيش بينى، غير منطقى [نرگس] [34:47 min, 5.97 MB]
آشنايى با رودكى و كارهاى او [نرگس] [23:22 min, 4.01 MB]
مرورى بر نتايج چند تحقيق اخير پزشكى [نرگس] [25:06 min, 4.31 MB]
به ياد پروفسور رندى پاش [نرگس] [12:10 min, 2.09 MB]
آشنايى با شهرستان هاى گلپايگان و گوگد [نرگس - عباس] [13:38 min, 2.34 MB]
تصادم محفوظ ترين راز هاى طبيعت [نرگس] [12:38 min, 2.17 MB]
كاج - شعرى از سيمين بهبهانى [نرگس] [4:12 min, 1.68 MB]
گزارشى از حضور سيمين بهبهانى در دانشگاه مريلند. [نرگس] [25:34 min, 4.39 MB]
داستان كوتاه `آدى و بودى` اثر صمد بهرنگى [نرگس] [11:05 min, 4.44 MB]
پروژه خوش رفتارى [نرگس] [10:29 min, 4.2 MB]
دیگه چه خبر؟ [عليرضا - نرگس] [7:03 min, 1.21 MB]
خدمات حرفه اى پرفسور رندى پاش [نرگس] [16:26 min, 2.82 MB]
آخرين سخنرانى پروفسور رندى پاش [نرگس] [17:04 min, 2.93 MB]
معرفى يك شعر انگليسى به نام Desiderata [نرگس] [5:18 min, 0.91 MB]
شعر "بيچاره معلم" از منظومه آرزو - نوشته مونا خزعل [نرگس] [10:13 min, 4.09 MB]
شعرى از فريدون مشيرى [نرگس] [4:50 min, 0.83 MB]
شعر- مست و هوشيار [نرگس] [2:20 min, 0.4 MB]
الگوریتمهای جستجوی گوگل [نرگس - محمد] [11:22 min, 1.95 MB]
سفرنامه اى از سيستان [نرگس] [16:47 min, 2.88 MB]
گزارشى از كنفرانس بزرگداشت زنان در محاسبه [نرگس] [22:47 min, 3.91 MB]
شعر "زندگى" از فروغ فرخزاد [نرگس] [2:01 min, 0.81 MB]
شعر "از خدا صدا نمى رسد" از فريدون مشيرى [نرگس] [5:04 min, 0.87 MB]
معرفى ژاله، شاعر معاصر [نرگس] [11:29 min, 1.97 MB]
معرفی يك وبلاگ اقتصادی [نرگس] [8:06 min, 1.39 MB]
خانواده و كار - دو مسئوليت برای يك نفر [نرگس] [10:50 min, 1.86 MB]
تاريخچه آمريكا (جنبش حقوق شهروندي) [نرگس] [12:21 min, 2.12 MB]
معرفی كتاب (Unlocking the Clubhouse, Women in Computing) [نرگس] [7:41 min, 1.32 MB]

مجرى
برنامه دويست و دهم [نرگس] [16:19 min, 2.8 MB]
برنامه دويستم [افشين - سيما - نسيم - كاميار - آنوشا - نرگس] [84:32 min, 14.51 MB]
برنامه صد و شصت و نهم [نرگس] [23:11 min, 3.98 MB]
برنامه صد و پنجاه و هشتم [نرگس] [39:47 min, 6.83 MB]
برنامه صد و پنجاه و چهارم [نرگس] [45:26 min, 7.8 MB]
برنامه صد و چهل و نهم [نرگس - سعيد] [36:07 min, 6.2 MB]
برنامه صد و چهلم [نرگس - سعيد] [36:00 min, 6.18 MB]
برنامه صد و سی و دوم [نرگس - عليرضا] [51:40 min, 8.87 MB]
برنامه صد و بيست و هفتم [نرگس - سعيد] [43:59 min, 7.55 MB]
برنامه صد و نوزدهم [نرگس - سعيد] [44:44 min, 7.68 MB]
برنامه نود و دوم [نرگس - افشين] [64:15 min, 11.03 MB]
برنامه هشتادم [اميرعلی - نرگس] [52:40 min, 9.04 MB]
برنامه هفتاد و يكم [نرگس - اميرعلی] [39:54 min, 6.85 MB]
برنامه شصتم [نيما - نرگس] [35:36 min, 6.11 MB]
برنامه سی و چهارم [مسعود - نرگس] [35:50 min, 6.15 MB]
برنامه بيست و پنجم [كاميار - نرگس] [32:02 min, 5.5 MB]
برنامه هفتم [اميرعلی - نرگس] [36:59 min, 6.35 MB]

فهرست كلامك ها
كاوشگر محيط خاكى و جوى ماه [نرگس] [4:14 min, 3.87 MB]

فهرست كتابهاى گويا
كچل كفتر باز [نرگس]
عادت [نرگس]
آبجى خانم [نرگس]
ماهى سياه كوچولو [نرگس]
آب زندگى [نرگس]
بيست و چهار ساعت در خواب و بيدارى [نرگس]
چكمه [نرگس]
فارسی شكر است [نرگس]
داستانهای كوتاه جلال آل احمد [نرگس - آنوشا]